Apie Indrę

 

Indrė Savulionė

Indrė Savulionė

Individualiosios psichologijos (IP) konsultantė

Į individualiosios psichologijos institutą mane atvedė vidinės drąsos paieškos. Čia baigiau IP asmeninio patyrimo (bazinę IP) ir adlerietiško konsultavimo programas. Nuoširdžiai tikiu, kad sprendžiant kylančius gyvenimiškus klausimus, susitikimui su savimi, kiekvienam iš mūsų reikalingas padrąsinimas. O būtent drąsos ugdymas ir yra vienas pagrindinių individualiosios psichologijos bruožų. Pasak A. Adlerio drąsa yra pasirinkimas, ryžtas padedantis pasitikti, išbūti ir įveikti gyvenimo išbandymus. Tad kaip ir iš kur pasisemti drąsos gyventi, bandyti, klysti, atrasti naujus veikimo būdus? Vienas iš individualiosios psichologijos principų – drąsa būti netobulu – ypač įkvepia.

Konsultavimo procese mano vaidmuo ir yra padėti pažinti, suvokti šio unikalaus vidinio netobulumo aspektus. Šis procesas padeda pamatyti save iš naujos perspektyvos. Supratimas apie ankstyvojo gyvenimo patirtį ne tik leidžia atskleisti susikurto gyvenimo stiliaus trūkumus, bet ir pamatyti turimas galimybes, vidinius resursus, stipriąsias savybes bei gebėjimus. Šis pažinimas atskleidžia suvokimo alternatyvas, atveria duris kitokiems pasirinkimams, padeda žmogui išsiaiškinti, kas jis yra jau dabar, ką norėtų pasiekti ateityje ir kaip tai padaryti. Tikiu, kad kiekvienam žmogui svarbu jaustis reikšmingam kaip individui ir tuo pačiu patirti bendrystę su kitais, iš to išplaukiantį gyvenimo prasmės išgyvenimą. Nuostabu suvokti kokie unikalūs, gilūs ir įvairiapusiški kiekvienas esame. 

Baigusi vidurinę mokyklą įstojau mokytis grafinio dizaino specialybės. Studijų metu mane ypač traukė žmogaus santykis su vaizdu, simboliu, spalva ar forma. Vėliau domino turintys socialinį aspektą projektai. Įdomu buvo siekti prasmės ir daryti įtaką grafine išraiška. Ištekėjusi ir susilaukusi vaikų suvokiau, kad tiesioginis darbas su žmonėmis ir vaikais mane traukia vis labiau. Mane patraukė valdorfo pedagogikos holistinis požiūris į vaiką, gebėjimas perteikti informaciją per simbolius, ritualus ir pasakas. Turėjau galimybę prisiliesti prie tiesioginio darbo su vaikais ir jų tėvais, pedagogais. Ši patirtis leido įgyti bazines žinias apie vaiko raidą ir poreikius, tėvystės uždavinius. 

Išsilavinimas: 

– 2023 iki dabar Psichologinio konsultavimo supervizijų grupės (Individualiosios psichologijos konsultantų asociacija)

 – 2024 Taikomųjų savižudybių intervencijos įgūdžių mokymai, sertifikuota ASIST (angl. Applied Suicide Intervention Skills) programa. 

– 2020 – 2024 Individualiosios psichologijos institutas, asmeninio patyrimo (bazinė individualiosios psichologijos) ir adlerietiško konsultavimo programa.

 – Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. Grafikos dizainerio diplomas