Adlerietiškas vertinimas

 

Gyvenimo stiliui (asmenybei) vertinti Lietuvoje turime galimybę naudotis adaptuota ir standartizuota metodika – pagrindine adlerietiška tarpasmeninio efektyvumo skale – suaugusiesiems (angl. Basic Adlerean Scale for Interpersonas Success-Adult (BASIS-A), kurios autoriai yra Mary S. Wheeler, Roy M. Kern, William L. Curlette. Lietuvišką instrumento versiją sudarė ir naudojimosi juo mokymus veda Erika Kern. 

Galutinis BASIS-A testo variantas, pagrįstas moksliniais tyrimais, patvirtintas 1993 metais. Šio testo tikslas – nustatyti, kaip žmogaus gyvenimo stilius, susiformavęs iš ankstyvoje vaikystėje įsitvirtinusių įsitikinimų, veikia suaugusio žmogaus sprendimus darbinėje, socialinėje aplinkoje bei artimuose santykiuose. 2015 m. užbaigti BASIS-A testo standartizavimo ir patikimumo tikrinimo moksliniai tyrimai Lietuvoje.

Klausimyną sudaro 65 teiginiai, prasidedantys žodžiais „kai buvau vaikas…“, perskaičius teiginį  galima pasirinkti įvertinimą vieną iš penkių pagal Likerto skalę („tikrai ne“, „nesutinku“, „nei taip, nei ne“ „sutinku“, „tikrai taip“). Respondentai, vertindami teiginį, turi galvoti apie savo vaikystės patirtį iki dešimties metų. Teiginiai pasižymi dviem požymiais: (a) formuoja gilumines (netiesiogines) dimensijas ir (b) šios giluminės (netiesioginės) dimensijos apie vaikystės percepciją numato dabartinį žmogaus funkcionavimą (Gaube, Kern ir Stoltz, 2015). Kitaip sakant, tai, kaip žmogus atsimena savo vaikystės patirtis, atitinka tai, kaip jis patiria save, kitus žmones, pasaulį, t. y. jo gyvenimo stilių suaugus. Teiginiai sudaro penkias pagrindines gyvenimo stiliaus temas:

  • priklausymo grupei-socialinio intereso (PGSI) skalė apibūdina bendrumo jausmą, bendradarbiavimo įgūdžius; 
  •  polinkio prisiderinti (PP) skalė atspindi žmogaus požiūrį į ribas, taisykles, socialines normas;  
  • polinkio vadovauti (PV) skalė atspindi gebėjimą ir norą imtis lyderystės, realizuoti iniciatyvą, prisiimti atsakomybę;
  • pripažinimo siekio (PS) skalė atspindi, kiek žmogui svarbus išorinis pripažinimas;
  • atsargumo grupėje (AG) skalė atspindi žmogaus bazinio saugumo jausmą pasaulyje. Gyvenimo stiliaus vaizdą išplečia ir pagilina papildomos skalės – optimizmo, negatyvizmo, polinkio jaustis išskirtiniam, polinkio patikti kitiems ir tobulumo siekio.